TORSEED PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116797, NIP: 879-20-91-091, kapitał zakładowy: 1 349 250,00 ZŁ, wpłacony w całości.