Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Definicje:

a)         Administrator – Torseed S.A. z siedzibą przy ulicy Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń

b)         Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej, umożliwiające jej zidentyfikowanie. W zakresie działania Administratora: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail, informacje gromadzone za pomocą plików cookie oraz nr rachunku bankowego.

c)         RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d)         Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem www.torseed.eu oraz sklep internetowy prowadzony pod adresem www.torseed.pl/sklep-internetowy.

e)         Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług Administratora.

  1. 2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub z usług oferowanych przez Administratora, zbierane są dane niezbędne do realizacji poszczególnych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanych danych zostały opisane w dalszych punktach.

  1. 3. Cele przetwarzania danych:

a)               Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów i zamówień, realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości), w celach analitycznych i statystycznych, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

b)               Administrator przetwarza dane niezarejestrowanych w serwisie Użytkowników (adres IP, pliki cookies), w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności strony, zabezpieczenia przed nadużyciami ze strony Użytkownika, w celach analitycznych i statystycznych.

c)               Użytkownik może dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jednak wymaga to podania dodatkowych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji zamówienia.

d)               Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika do realizacji reklamacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

e)               Administrator rejestruje aktywność Użytkownika w logach systemowych w celu realizacji usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

f)                Dane Użytkownika przetwarzane mogą być również w celach marketingowych Administratora (Newsletter) i nie są przekazywane do innych podmiotów w celach komercyjnych.

g)               Administrator prowadzi statystyki i historię zakupów powiązaną z kontem użytkownika w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizacji usług Serwisu.

  1. 4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

a)               Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art.6 ust. 1 lit.b RODO)

b)         Obowiązek prawny związany np. z rachunkowością (art.6 ust. 1 lit. C RODO)

c)         Zgoda Użytkownika wyrażona w Serwisie (art.6 ust. 1 lit. a RODO)

d)         Prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, prowadzenia marketingu bezpośredniego, w celach analitycznych i statystycznych (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

  1. 5. Formularze kontaktowe

Administrator umożliwia kontakt w Serwisie przez specjalnie przygotowane formularze kontaktowe, gdzie Użytkownik jest proszony o podanie danych kontaktowych. Jest to wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Ich brak, lub podanie błędnych danych uniemożliwia Administratorowi wykonanie usługi.

  1. 6. Działania marketingowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na wyświetlaniu treści marketingowych w obrębie Serwisu., dostosowane do jego preferencji na podstawie historii zakupowej. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, Administrator może przesyłać informacje marketingowe i handlowe za pomocą poczty e-mail (usługa Newslettera).

  1. 7. Portale Społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora (Facebook). Dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu oraz w zakresie umożliwionym przez wybrany portal.

  1. 8. Pliki cookies

Pliki cookies są używane w obrębie serwisu w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania oraz w celu statystycznym i analitycznym. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich wykorzystywania, przez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Pliki cookies używane przez Serwis służą do tworzenia sesji (identyfikator sesji, czas trwania sesji), uwierzytelniania akcji, umożliwienia korzystania odtwarzaczy multimedialnych, zapamiętywania zawartości koszyka. Strona korzysta z plików cookies używanych przez Google Analitics (dane są anonimowe i nie są łączone z Użytkownikami).

  1. 9. Okres przetwarzania danych osobowych:

a)               Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a związanych z wykonaniem usług oferowanych przez Administratora.

b)         Okres przetwarzanie danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

c)         Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

10.    Uprawnienia Użytkownika:

a)         Prawo do informacji – Użytkownik może zażądać przekazania przez Administratora informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane lub o terminie ich usunięcia.

b)         Prawo do uzyskania kopii – Administrator przekazuje Użytkownikowi na Jego żądanie kopii posiadanych danych

c)         Prawo do sprostowania – na podstawie zgłoszenia Użytkownika Administrator usuwa niezgodności lub błędy oraz uzupełnia lub aktualizuje dane, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

d)         Prawo do usunięcia – Użytkownik ma prawo żądań usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów, dla których zostały zebrane

e)         Prawo ograniczenia przetwarzania – na jego podstawie Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych za wyjątkiem tych na które Użytkownik wyraził zgodę

f)          Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo zażądać przeniesienia swoich danych innemu podmiotowi, jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie możliwości techniczne

g)         Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić swój sprzeciw w zakresie przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych bez podania uzasadnienia oraz w innych celach uzasadnionych interesem Administratora. W tym zakresie Użytkownik powinien podań uzasadnienie, które będzie podlegało ocenie Administratora.

h)         Prawo do wycofania zgody – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę, co nie skutkuje jednak niezgodnością z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.

i)          Prawo do skargi – jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusz przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do organu nadzorującego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

11.    Bezpieczeństwo danych:

a)         Administrator na bieżąco prowadzi analizy w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Oznacza to, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne za względu na wykonywane przez nie zadania do realizacji usług oferowanych przez Serwis. Wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

b)         Administrator podejmuje niezbędne działania, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały również gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

12.     Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: rodo@torseed.pl rodosklep@torseed.pl lub adres korespondencyjny: TORSEED S.A., ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń.

Wróć na górę strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.