Regulamin bonów upominkowych

W naszych centrach ogrodniczych dostępne są bony upominkowe. Są doskonałym prezentem dla każdego,
kto ma balkon, ogródek, czy działkę.

Regulamin bonów upominkowych

                                                              

WARUNKI OGÓLNE

Wystawcą Bonów Upominkowych jest TORSEED Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 35,87-100 Toruń, Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000116797, NIP 879-20-91-091 – właściciel Centrum Ogrodniczego w Toruniu i Centrum Ogrodniczego w Kotłowie koło Koszalina.

Bonem Upominkowym jest bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Centrach Ogrodniczych Wydawcy w Toruniu i Kotłowie koło Koszalina.

Nabywcą jest osoba, która w Centrach Ogrodniczych otrzymuje od Wystawcy Bon Upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz Bonu Upominkowego.

Towarami są produkty oferowane do sprzedaży w Centrach Ogrodniczych Wystawcy.

 

I. Nabycie i realizacja Bonów Upominkowych

 1. Bony Upominkowe są do nabycia wyłącznie w Centrach Ogrodniczych w Toruniu i Kotłowie:
  a)  Bony Upominkowe dostępne są w trzech nominałach (100 zł, 50 zł, 30 zł),
  b)  wartość Bonu Upominkowego wyrażona jest w PLN i jest zgodna z nominałem na nim wskazanym.
 2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Bon Upominkowy:
  a)  może być zrealizowany wyłącznie w Centrach Ogrodniczych w Toruniu i Kotłowie koło Koszalina,
  b) Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wystawcy,
  c) ewentualna wymiana produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Bonie Upominkowym możliwa jest w ciągu 7 dni, na podstawie paragonu zakupu, za wyjątkiem żywych roślin, które nie podlegają wymianie. W przypadku wymiany na towar o niższej wartości nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce,
  d) Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
  e) Centrum Ogrodnicze ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego w przypadku, gdy jest on uszkodzony lub nie jest możliwe odczytanie zapisanych na nim informacji,
  f) Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia Bonu Upominkowego lub nieuprawnionego korzystania z Bonu Upominkowego przez osoby trzecie.
  g) Bon Upominkowy nie może być zrealizowany po upływie terminu jego ważności .

II. Termin ważności Bonu Upominkowego

 1. Bon Upominkowy ważny jest sześć miesięcy od daty jego zakupu.
 2. Okres ważności Bonu Upominkowego nie podlega przedłużeniu.

III. Płatności Bonem Upominkowym

 1. Bon Upominkowy upoważnia do zakupu towaru w Centrach Ogrodniczych Torseed S.A. w Toruniu i Kotłowie koło Koszalina.
 2. Bon Upominkowy musi zostać przedstawiony w Centrum Ogrodniczym przy dokonywaniu nim płatności i może być użyty tylko raz. Po dokonaniu płatności Użytkownik pozostawia bon w kasie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.
 4. Przy realizacji Bonu Upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.
 5. Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Bonu Upominkowego w razie upływu daty jego ważności.
 6. Bon Upominkowy nie łączy się z innymi rabatami.

IV. Inne

 1. Bon Upominkowy Torseed S.A. jest formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Bonu Upominkowego Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone w Centrum Ogrodniczym najpóźniej w momencie wydania Bonu Upominkowego ma prawo, na dowód dokonanej wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 3. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Bonu Upominkowego Torseed S.A. oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W przypadku przekazania przez Nabywcę Bonu Upominkowego Użytkownikowi, Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim na stronie internetowej www.torseed.pl.
 5. Ewentualne reklamacje związane z Bonami Upominkowymi Torseed S.A. będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
 6. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Centrach Ogrodniczych oraz na stronie internetowej www.torseed.pl.

Masz do nas pytania?

Napisz do nas, a udzielimy Ci

wszelkich informacji!

Kontakt

Wróć na górę strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.